AdvocatenkantoorVan der Veen

Vertrouwd voor  advies en procedure

Tarieven

Tarieven:

U ontvangt een declaratie op basis van een met u afgesproken uurtarief, dat is toegesneden op het belang van de zaak, de financiële positie van de cliënt en de gangbare tarieven binnen de advocatuur. Het gehanteerde uurtarief kan jaarlijks met ingang van 1 januari wijzigen.

Een eerste kennismakingsgesprek van een half uur is altijd gratis, zodat u zonder vrees voor een nota uw probleem in het kort voor kunt leggen.

Gefinancierde rechtsbijstand.

Verder is voor mensen met een laag inkomen in overleg soms een beroep nodig op door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Die is niet geheel gratis, zoals u misschien zou verwachten, maar er moet een eigen bijdrage in de kosten betaald worden. Als u de zaak wint, kunnen deze kosten overigens vaak weer verhaald worden op de tegenpartij.

Personen- en familierecht zaken behandel ik uitsluitend op betalende basis, en niet  meer op de voorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand. 

Zaken op het gebied van ontslag, een uitkering bijstand (Participatiewet) of een uitkering van UWV behandel ik wel af en toe op basis van gefinancierde rechtsbijstand. In sommige gevallen, met name als u een minimuminkomen heeft,  vergoedt de gemeente daar de kosten. De gang van zaken is als volgt:

De Raad voor Rechtsbijstand zal een beslissing nemen of u voor een z.g. toevoeging in aanmerking komt en zo ja, hoeveel de eigen bijdrage zal zijn. Ik zal u vervolgens een declaratie sturen voor de eigen bijdrage en eventueel voor het griffierecht of andere verschotten. Met deze nota’s kunt u zich tot de Sociale Dienst wenden voor het aanvragen van Bijzondere Bijstand. De Sociale Dienst zal de bedragen dan naar verwachting aan u vergoeden, indien u een minimuminkomen hebt. U moet dat wel snel doen.

Aan het einde van uw zaak zal de Raad ook nog beoordelen of u op grond van het financiële resultaat van uw zaak alsnog in staat bent de kosten van rechtsbijstand zelf te voldoen. Getoetst wordt of u een geldsom of een vordering op een geldsom ontvangt ten hoogte van tenminste 50% van het heffingsvrij vermogen. Om deze reden kan het voorkomen, dat de Raad de afgegeven toevoeging met terugwerkende kracht intrekt. De gevolgen hiervan zijn met u besproken en houden in dat mijn werkzaamheden met terugwerkende kracht bij u in rekening zullen worden gebracht tegen mijn laagste gehanteerde uurtarief. 

Indien de toevoegingsaanvraag wordt afgewezen hebt u ook nog de mogelijkheid een peiljaarverlegging aan te vragen. In het geval uw fiscale inkomen dan wel vermogen met tenminste 15% is gedaald ten opzichte van het peiljaar, kunt u de Raad verzoeken om verlegging van het peiljaar. Dit houdt in dat uw huidige financiële situatie zal worden bekeken in plaats van uw financiële situatie in het peiljaar. Het  hiertoe benodigde formulier zal ik op uw verzoek aan u toezenden. Een dergelijk verzoek kan overigens eerst worden ingediend nadat op de aanvraag om toevoeging is beslist door de Raad.

©