AdvocatenkantoorVan der Veen

Vertrouwd voor  advies en procedure

Tarieven

Tarieven:

U ontvangt een declaratie op basis van een met u afgesproken uurtarief, dat is toegesneden op het belang van de zaak, de financiële positie van de cliënt en de gangbare tarieven binnen de advocatuur. Het gehanteerde uurtarief kan jaarlijks met ingang van 1 januari wijzigen.

Een eerste kennismakingsgesprek van een half uur is altijd gratis, zodat u zonder vrees voor een nota uw probleem in het kort voor kunt leggen.


Rechtsbijstandverzekering.

Als u die heeft, kunt u bij een conflict als er een procedure gevoerd moet worden toch een eigen advocaat kiezen. U moet dat dan wel eerst melden bij de verzekering. De verzekering betaalt dan de nota van de advocaat, soms met een kleine eigen bijdrage of een bepaald maximum per zaak. Informeer even of dit in uw geval mogelijk is.

j

Gefinancierde rechtsbijstand.

Verder is voor mensen met een laag inkomen in overleg soms een beroep nodig op door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Die is niet geheel gratis, zoals u misschien zou verwachten, maar er moet een eigen bijdrage in de kosten betaald worden. Als u de zaak wint, kunnen deze kosten overigens vaak weer verhaald worden op de tegenpartij De meeste zaken  behandel ik uitsluitend op betalende basis, en niet  (meer) op de voorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand. Als u mij inschakelt ziet u  daarmee dus nadrukkelijk af van de eventuele mogelijkheid van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. U kunt op die keuze altijd terugkomen, en dan wordt in overleg met u voor het vervolg een andere advocaat gezocht.  

Op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand vindt u informatie over gefinancierde rechtsbijstand. Via deze website kunt u een proefberekening maken om te zien of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand op grond van uw inkomen en vermogen. 

Zaken op het gebied van arbeidsovereenkomst, zoals ontslag, en uitkeringen van gemeente  (Participatiewet ofwel bijstand ) of UWV (WAO, WIA, WW, ZW, Wajong) behandel ik wel af en toe op basis van gefinancierde rechtsbijstand. 

In sommige gevallen, met name als u een minimuminkomen heeft,  vergoedt de gemeente weleens de kosten. De gang van zaken is als volgt:

De Raad voor Rechtsbijstand zal een beslissing nemen of u voor een z.g. toevoeging in aanmerking komt en zo ja, hoeveel de eigen bijdrage zal zijn. Ik zal u vervolgens een declaratie sturen voor de eigen bijdrage en eventueel voor het griffierecht of andere verschotten. Met deze nota’s kunt u zich tot de Sociale Dienst wenden voor het aanvragen van Bijzondere Bijstand. De Sociale Dienst zal de bedragen dan naar verwachting aan u vergoeden, indien u een minimuminkomen hebt. U moet dat wel snel doen.

Aan het einde van uw zaak zal de Raad ook nog beoordelen of u op grond van het financiële resultaat van uw zaak alsnog in staat bent de kosten van rechtsbijstand zelf te voldoen. Getoetst wordt of u een geldsom of een vordering op een geldsom ontvangt ten hoogte van tenminste 50% van het heffingsvrij vermogen. Om deze reden kan het voorkomen, dat de Raad de afgegeven toevoeging met terugwerkende kracht intrekt. De gevolgen hiervan zijn met u besproken en houden in dat mijn werkzaamheden met terugwerkende kracht bij u in rekening zullen worden gebracht tegen mijn laagste gehanteerde uurtarief. 

Indien de toevoegingsaanvraag wordt afgewezen hebt u ook nog de mogelijkheid een peiljaarverlegging aan te vragen. In het geval uw fiscale inkomen dan wel vermogen met tenminste 15% is gedaald ten opzichte van het peiljaar, kunt u de Raad verzoeken om verlegging van het peiljaar. Dit houdt in dat uw huidige financiële situatie zal worden bekeken in plaats van uw financiële situatie in het peiljaar. Het  hiertoe benodigde formulier zal ik op uw verzoek aan u toezenden. Een dergelijk verzoek kan overigens eerst worden ingediend nadat op de aanvraag om toevoeging is beslist door de Raad.