AdvocatenkantoorVan der Veen

Vertrouwd voor  advies en procedure


Mr. M.J. van der Veen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: de algemene praktijk. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Als u graag door een vaste advocaat wordt geadviseerd, moet deze over een brede kennis van het recht en procedures beschikken, en bereid zijn zo nodig snel bij te leren, want het recht verandert voortdurend.

De algemene praktijk richt zich, vanuit een brede ervaring, op de steeds veranderende vragen van de cliënt, en kan allerlei rechtsgebieden bestrijken:  

U kunt bij mij daarom terecht voor adviezen en procesbijstand op diverse rechtsgebieden. Maar ook met meer dan 30 jaar ervaring in een brede en zeer gevarieerde praktijk weet ik  niet alles. Voor sommige zaken werk ik daarom samen met andere professionals, en soms wordt u doorverwezen naar een specialist.


Een (geanonimiseerde) greep uit de vele door mij op diverse rechtsgebieden  gevoerde procedures: 


Arbeidsrecht:

Dit betreft veelal geschillen rond het ontslag of de arbeidsvoorwaarden van werknemers, maar ook problemen bij ziekte, concurrentiebeding. Ik onderhandel over een gouden handdruk, of voer verweer tegen onredelijk ontslag van werknemers, maar treed ook op voor ondernemers.  

Bij de Raad voor Rechtsbijstand ben ik ingeschreven voor dit rechtsgebied.

ECLI:NL:CRVB:2012:BY0587 Centrale Raad van Beroep, 11-10-2012, 11-2887 AW 
Burenrecht, erfdienstbaarheden, grensgeschillen, overlast, beplanting, verjaring, etc.

 ECLI:NL:RBHAA:20 08:BD9623 Recht bank Haarlem, 21-05-2008, 139719 / HA ZA 07-1252 


Contractenrecht en incasso van vorderingen:

Bijvoorbeeld nakoming, ontbinding, opschorting van overeenkomsten, incasseren buitengerechtelijk van geldvorderingen, aanvragen faillissement, beslaglegging en incassoprocedures.    


Erfrecht:

Geschillen over een erfenis tussen familieleden zijn vaak erg naar en belastend. Het is de moeite waard om te proberen een conflict te voorkomen of in een vroeg stadium te schikken.

Soms komt het helaas voor dat één van de erfgenamen, voorafgaand aan het overlijden van vader of moeder, het spaargeld al geheel of gedeeltelijk heeft opgemaakt. Voor de overige erven bestaat er dan de mogelijkheid om dat te verhalen op de verantwoordelijke persoon:  

ECLI:NL :RBHAA:2011:BV2110  Rechtbank Haarlem, 16-11-2011, 177423 / HA ZA 11-85

 

Sociale Zekerheidsrecht: 

Op dit onderdeel van het bestuursrecht werk ik bij medische kwesties vaak samen met een gespecialiseerde bedrijfsarts, met een netwerk van gespecialiseerde deskundigen, waarbij ik zowel voor ondernemingen als voor particulieren optreed.    Dat gaat met name om  geschillen over al dan niet terecht opgelegde loonsancties, het al dan niet versneld toekennen van uitkering WIA, terugkeer in de WIA of WAO (amber),  WW, Ziektewet, en uitkeringen sociale voorzieningen, zoals Participatiewet (voorheen Wet Werk en Bijstand)  of Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Bij de Raad voor Rechtsbijstand ben ik ingeschreven voor dit rechtsgebied. 


ECLI:NL:CRVB: 2019:4148 Centrale Raad van Beroep, 19-12 -2019  18/6422 WIA

ECLI:NL:CRVB:2012:BY0748 Centrale Raad van Beroep,  09-10-2012, 11-1351 WWB  

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ0131 Rechtbank Noord-Holland, 07-01-2013, AWB 12/5855  

ECLI:NL:RBNHO:2013:13177 Rechtbank Noord-Holland, 09-01-2013, AWB-13_3643 

ECLI:NL:RBNHO:2013:CA0057 Rechtbank Noord-Holland, 05-04-2013, AWB 13/1550

ECLI:NL:RBNHO:2013:11679 Rechtbank Noord-Holland, 13-12-2013, ALK-13_326 


Als u een beslissing ontvangt waar u niet niet mee eens bent, is het verstandig deze binnen de bezwaartermijn (meestal zes weken) vrijblijvend te laten beoordelen op hun juistheid. Dat kan in een kosteloos gesprek van een half uur. 


Verzekering- en aansprakelijkheidsrecht:

In samenwerking met een gerenommeerd expertisebureau verhaal ik  schade en vorder smartengeld voor letsel als gevolg van onrechtmatig gedrag, bijvoorbeeld mishandeling en andere strafbare feiten, verkeersongevallen en medische fouten.  In dit soort gevallen kunnen de kosten van rechtsbijstand over het algemeen op de tegenpartij worden verhaald, indien deze aansprakelijk is.
No cure no pay? Veel letselschadebureaus vragen (soms zelfs daarnaast!)  als vergoeding ook nog een deel van de schadevergoeding, die u gewoon zelf toekomt, en hebben dus ook nog belang bij een snelle, goedkope schikking zonder het onderste uit de kan te halen. Ik doe dat niet, en ben daarom volstrekt onafhankelijk van verzekeraars. Zo nodig ook met een zeer lange adem: 


ECLI:NL:GHLEE:2012:BY0673 Gerechtshof Leeuwarden, 25-09-2012, 200.072.998/01


Een recente uitspraak van het gerechtshof Amsterdam over bestuurdersaansprakelijkheid:


ECLI:NL:GHAMS:2018:4798, Gerechtshof Amsterdam, 200.223.119/01  

Strafrecht: 

Bij de Raad voor Rechtsbijstand ben ik ingeschreven  op dit rechtsgebied. Ik neem deel aan de piketdienst van advocaten die verdachten bijstaan die op het politiebureau in verzekering zijn gesteld en/of voor hun verhoor een onafhankelijke advocaat willen raadplegen.