Rechtsgebieden

U kunt bij mij terecht voor vragen op vele rechtsgebieden. Voor zaken op het gebied van vreemdelingen- en vluchtelingenrecht wordt  u doorverwezen naar een daarin gespecialiseerde collega.

 

De speciale aandachtsgebieden, met links naar (geanonimiseerd) gepubliceerde uitspraken zijn:

 

Arbeids- en ambtenarenrecht:

Dit betreft veelal geschillen rond het ontslag of de arbeidsvoorwaarden van werknemers en ambtenaren, maar ook problemen bij ziekte, concurrentiebeding. Ik onderhandel over een gouden handdruk, of voer verweer tegen onredelijk ontslag van werknemers of ambtenaren, maar treed ook op voor ondernemers.

 

ECLI:NL:CRVB:2012:BY0587 Centrale Raad van Beroep, 11-10-2012, 11-2887 AW

ECLI:NL:RBHAA:2010:BM7507 Rechtbank Haarlem, 22-02-2010, AWB 09/4606


Bouwen:

ECLI:NL:RBHAA:2007:BA1083 Rechtbank Haarlem, 14-03-2007, 06-12367

ECLI:NL:RBHAA:2007:BA1085 Rechtbank Haarlem, 14-03-2007, 06-12002 en 06-12416


Burenrecht, erfdienstbaarheden, grensgeschillen, overlast, beplanting, verjaring, etc.

 ECLI:NL:RBHAA:2008:BD9623 Rechtbank Haarlem, 21-05-2008, 139719 / HA ZA 07-1252


 Contractenrecht:

Bijvoorbeeld nakoming, ontbinding, opschorting van overeenkomsten, iincasseren buitengerechtelijk van geldvorderingen, aanvragen faillissement, beslaglegging en incassoprocedures.

 

Echtscheiding en andere kwesties personen- en familierecht:

Hierin ben ik zeer ervaren, en ingeschreven als specialist op dit gebied.

Dat betreft onder meer echtscheiding, alimentatie, afwikkeling van  gemeenschap van goederen of huwelijksvoorwaarden, pensioenverevening, maar ook omgang en informatie, bijvoorbeeld kort geding nakoming omgangsregeling.

Vaak kan in overleg, zo nodig met behulp van een gespecialeeerde psychologe/mediator, een nette regeling worden getroffen, en dat verdient de voorkeur boven een, soms lang en moeilijk,  proces.

Zo nodig wordt geprocedeerd.

 

Gelet op de  verliesgevende tarieven in de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, kunnen op dit rechtgebied helaas voorlopig geen nieuwe zaken op basis van toevoeging meer ingenomen  worden.  Lopende zaken worden vanzelfsprekend nog wel afgewikkeld. Buiten het personen- en familierecht is in overleg nog wel  behandeling op baisis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand mogelijk.Erfrecht:

Soms komt het helaas voor dat één van de erfgenamen, voorafgaand aan het overlijden van vader of moeder het spaargeld geheel of gedeeltelijk heeft opgemaakt. Voor de overige erven bestaat er dan de mogelijkheid om dat te verhalen op de verantwoordelijke persoon:


ECLI:NL:RBHAA:2011:BV2110 Rechtbank Haarlem, 16-11-2011, 177423 / HA ZA 11-85

 

Sociale Zekerheidsrecht:

Momentel leg ik mij speciaal toe op dit onderdeel van het bestuursrecht, waarbij ik zowel voor werkgevers als uitkeringsgerechtigden optreed.

Dat gaat met name  geschillen over al dan niet terecht opgelegde loonsancties, het al dan niet versneld toekennen van uitkeringen WIA, terugkeer in de WAO, WW, Ziektewet, en uitkeringen sociale voorzieningen, zoals Participatiewet (voorheen Wet Werk en Bijstand)  of Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Als u een beslissing ontvangt waar u niet niet mee eens bent, is het verstandig deze binnen de bezwaartermijn (meestal zes weken) vrijblijvend te laten beoordelen op hun juistheid. Dat kan in een kosteloos gesprek.

Vaak is er iets aan te doen:

  ECLI:NL:CRVB:2012:BY0748 Centrale Raad van Beroep, 09-10-2012, 11-1351 WWB

 ECLI:NL:CRVB:2011:BU2135 Centrale Raad van Beroep, 25-10-2011, 09-1290 WWB

 ECLI:NL:CRVB:2014:3103 Centrale Raad van Beroep, 23-09-2014, 13-3132 WIJ

 ECLI:NL:CRVB:2013:2833 Centrale Raad van Beroep, 11-12-2013, 11-6210 WIA

 ECLI:NL:CRVB:2015:582 Centrale Raad van Beroep, 18-02-2015, 13-6158 WMO


 ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ0131 Rechtbank Noord-Holland, 07-01-2013, AWB 12/5855

 ECLI:NL:RBNHO:2013:13177 Rechtbank Noord-Holland, 09-01-2013, AWB-13_3643

 ECLI:NL:RBNHO:2013:CA0057 Rechtbank Noord-Holland, 05-04-2013, AWB 13/1550


Strafrecht:

Hier houd ik mij veel mee bezig, en ben ingeschreven als specialist op dit gebied. Ik neem deel aan de piketdienst van advocaten die verdachten bezoeken die op het politiebureau in verzekering zijn gesteld en/of voor hun verhoor een advocaat willen raadplegen. U kunt hier zelf ook een voorkeur in opgeven.

Als u een dagvaarding krijgt, een oproep om voor de strafrechter te verschijnen op verdenking van een strafbaar feit, krijgt niet automatisch een advocaat toegewezen.

U kunt tegenwoordig ook een zogenaamde strafbeschikking van de Officier van Justitie krijgen. Als u niet tijdig verzet daartegen aantekent, bent u veroordeeld zonder dat er een rechter aan te pas is gekomen.

Het is dus verstandig tijdig een advocaat te raadplegen, bij voorkeur voor u wordt verhoord.

 

ECLI:NL:HR:2004:AO3466 Hoge Raad, 27-04-2004, 01747/03

ECLI:NL:HR:2001:AA9494 Hoge Raad, 16-01-2001, 00044/00

ECLI:NL:HR:2014:2757 Hoge Raad, 23-09-2014, 12/05550


ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ8679 Gerechtshof Leeuwarden, 21-06-2011, 24-002137-10

ECLI:NL:GHAMS:2009:BK3798 Gerechtshof Amsterdam, 12-11-2009, 23-003804-07


ECLI:NL:RBNHO:2013:13032 Rechtbank Noord-Holland, 13-12-2013, 15/740134-13

ECLI:NL:RBNHO:2014:11720 Rechtbank Noord-Holland, 01-12-2014, 15/820807-14


Studiefinanciering:

ECLI:NL:RBNHO:2013:11679 Rechtbank Noord-Holland, 13-12-2013, ALK-13_326


Verzekering- en aansprakelijkheidsrecht:

Ik verhaal,  in samenwerking met een gerenommeerd expertisebureau, ook schade en vorder smartengeld voor letsel als gevolg van mishandeling en andere strafbare feiten of verkeersongevallen, medische fouten, etc. In dit soort gevallen kunnen de behandelingskosten over het algemeen op de tegenpartij worden verhaald, indien deze aansprakelijk is.

No cure no pay?

Veel letselschadebureaus vragen (soms zelfs daarnaast!)  als vergoeding ook nog een deel van de schadevergoeding, die u gewoon zelf toekomt, en hebben dus ook nog belang bij een snelle, goedkope schikking zonder het onderste uit de kan te halen.

Ik doe dat niet, en ben daarom volstrekt onafhankelijk van verzekeraars.

Met net zo'n lange adem:

 

ECLI:NL:GHLEE:2012:BY0673 Gerechtshof Leeuwarden, 25-09-2012, 200.072.998/01

ECLI:NL:GHSGR:2012:BY3538 Gerechtshof 's-Gravenhage, 31-07-2012, 200.043.959/01 en 200.069.631/01


Varia: Belastingrecht

ECLI:NL:GHAMS:2014:116 Gerechtshof Amsterdam, 15-01-2014, 12/00452