AdvocatenkantoorVan der Veen

Vertrouwd voor  advies en procedure

 

Rechtsgebieden

U kunt bij mij terecht voor vragen op diverse rechtsgebieden. Ook met ruim 30 jaar ervaring weet ik nog steeds niet alles. Voor zaken waarin ik onvoldoende expertise heb wordt u doorverwezen naar een daarin gespecialiseerde collega.

 

Mijn speciale aandachtsgebieden, met links naar (geanonimiseerd) gepubliceerde uitspraken zijn:

 

Arbeidsrecht:

Dit betreft veelal geschillen rond het ontslag of de arbeidsvoorwaarden van werknemers, maar ook problemen bij ziekte, concurrentiebeding. Ik onderhandel over een gouden handdruk, of voer verweer tegen onredelijk ontslag van werknemers, maar treed ook op voor ondernemers.

 

ECLI:NL:CRVB:2012:BY0587 Centrale Raad van Beroep, 11-10-2012, 11-2887 AW


Burenrecht, erfdienstbaarheden, grensgeschillen, overlast, beplanting, verjaring, etc.

 ECLI:NL:RBHAA:2008:BD9623 Rechtbank Haarlem, 21-05-2008, 139719 / HA ZA 07-1252


Contractenrecht en incasso van vorderingen:

Bijvoorbeeld nakoming, ontbinding, opschorting van overeenkomsten, incasseren buitengerechtelijk van geldvorderingen, aanvragen faillissement, beslaglegging en incassoprocedures.

 

Erfrecht:


Geschillen over een erfenis tussen familieleden zijn vaak erg naar en belastend. 

Het is de moeite waard om te proberen een conflict te voorkomen.


Soms komt het helaas voor dat één van de erfgenamen, voorafgaand aan het overlijden van vader of moeder het spaargeld al geheel of gedeeltelijk heeft opgemaakt. Voor de overige erven bestaat er dan de mogelijkheid om dat te verhalen op de verantwoordelijke persoon:


ECLI:NL:RBHAA:2011:BV2110 Rechtbank Haarlem, 16-11-2011, 177423 / HA ZA 11-85

 

Sociale Zekerheidsrecht:

Momenteel leg ik mij speciaal toe op dit onderdeel van het bestuursrecht, waarbij ik zowel voor ondernemingen als particulieren optreed. Ik werk samen met een gespecialiseerde bedrijfsarts,  met een netwerk van medisch deskundigen. Daarmee is het beter mogelijk om medische beperkingen te onderbouwen. 

Dat gaat met name om  geschillen over al dan niet terecht opgelegde loonsancties, het al dan niet versneld toekennen van uitkeringen WIA, terugkeer in de WAO(amber),  WW, Ziektewet, en uitkeringen sociale voorzieningen, zoals Participatiewet (voorheen Wet Werk en Bijstand)  of Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Als u een beslissing ontvangt waar u niet niet mee eens bent, is het verstandig deze binnen de bezwaartermijn (meestal zes weken) vrijblijvend te laten beoordelen op hun juistheid. Dat kan in een kosteloos gesprek.

Vaak is er iets aan te doen:

  ECLI:NL:CRVB:2012:BY0748 Centrale Raad van Beroep, 09-10-2012, 11-1351 WWB

 ECLI:NL:CRVB:2011:BU2135 Centrale Raad van Beroep, 25-10-2011, 09-1290 WWB

 ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ0131 Rechtbank Noord-Holland, 07-01-2013, AWB 12/5855

 ECLI:NL:RBNHO:2013:13177 Rechtbank Noord-Holland, 09-01-2013, AWB-13_3643

 ECLI:NL:RBNHO:2013:CA0057 Rechtbank Noord-Holland, 05-04-2013, AWB 13/1550

ECLI:NL:RBNHO:2016:7703 Rechtbank Noord-Holland, 28-04-2016, AWB - 15 _ 4285
Strafrecht:

Hier houd ik mij veel mee bezig, en ben ingeschreven als specialist op dit gebied. Ik neem deel aan de piketdienst van advocaten die verdachten bezoeken die op het politiebureau in verzekering zijn gesteld en/of voor hun verhoor een advocaat willen raadplegen. U kunt hier zelf ook een voorkeur in opgeven.

Als u een dagvaarding krijgt, een oproep om voor de strafrechter te verschijnen op verdenking van een strafbaar feit, krijgt niet automatisch een advocaat toegewezen.

U kunt tegenwoordig ook een zogenaamde strafbeschikking van de Officier van Justitie krijgen. Als u niet tijdig verzet daartegen aantekent, bent u veroordeeld zonder dat er een rechter aan te pas is gekomen.

Het is dus verstandig tijdig een advocaat te raadplegen, bij voorkeur voor u wordt verhoord.

ECLI:NL:HR:2014:2757 Hoge Raad, 23-09-2014, 12/05550

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ8679 Gerechtshof Leeuwarden, 21-06-2011, 24-002137-10

ECLI:NL:GHAMS:2009:BK3798 Gerechtshof Amsterdam, 12-11-2009, 23-003804-07


Studiefinanciering:

ECLI:NL:RBNHO:2013:11679 Rechtbank Noord-Holland, 13-12-2013, ALK-13_326


Verzekering- en aansprakelijkheidsrecht:

Ik verhaal,  in samenwerking met een gerenommeerd expertisebureau, ook schade en vorder smartengeld voor letsel als gevolg van mishandeling en andere strafbare feiten of verkeersongevallen, medische fouten, etc. In dit soort gevallen kunnen de behandelingskosten over het algemeen op de tegenpartij worden verhaald, indien deze aansprakelijk is.

No cure no pay?

Veel letselschadebureaus vragen (soms zelfs daarnaast!)  als vergoeding ook nog een deel van de schadevergoeding, die u gewoon zelf toekomt, en hebben dus ook nog belang bij een snelle, goedkope schikking zonder het onderste uit de kan te halen.

Ik doe dat niet, en ben daarom volstrekt onafhankelijk van verzekeraars.

Met net zo'n lange adem:

 

ECLI:NL:GHLEE:2012:BY0673 Gerechtshof Leeuwarden, 25-09-2012, 200.072.998/01