AdvocatenkantoorVan der Veen

Vertrouwd voor  advies en procedure

 

mr. M.J. van der Veen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: de algemene praktijk.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Als u graag door een vaste advocaat wordt geadviseerd, moet deze over een brede kennis van het recht en procedures beschikken, en bereid zijn zo nodig snel bij te leren, want het recht verandert voortdurend.

De algemene praktijk kan allerlei rechtsgebieden omvatten:

U kunt bij mij terecht voor adviezen en procesbijstand op diverse rechtsgebieden. Maar ook met meer dan 30 jaar ervaring weet ik nog steeds niet alles. Voor zaken waarin ik onvoldoende expertise heb wordt u doorverwezen naar een daarin gespecialiseerde collega.

Een (geanonimiseerde) greep uit de vele door mij gevoerde procedures:

Arbeidsrecht:

Dit betreft veelal geschillen rond het ontslag of de arbeidsvoorwaarden van werknemers, maar ook problemen bij ziekte, concurrentiebeding. Ik onderhandel over een gouden handdruk, of voer verweer tegen onredelijk ontslag van werknemers, maar treed ook op voor ondernemers.

ECLI:NL:CRVB:2012:BY0587 Centrale Raad van Beroep, 11-10-2012, 11-2887 AW


Burenrecht, erfdienstbaarheden, grensgeschillen, overlast, beplanting, verjaring, etc.

 ECLI:NL:RBHAA:2008:BD9623 Rechtbank Haarlem, 21-05-2008, 139719 / HA ZA 07-1252


Contractenrecht en incasso van vorderingen:

Bijvoorbeeld nakoming, ontbinding, opschorting van overeenkomsten, incasseren buitengerechtelijk van geldvorderingen, aanvragen faillissement, beslaglegging en incassoprocedures.

 

Erfrecht:

Geschillen over een erfenis tussen familieleden zijn vaak erg naar en belastend. Het is de moeite waard om te proberen een conflict te voorkomen of in een vroeg stadium te schikken.

Soms komt het helaas voor dat één van de erfgenamen, voorafgaand aan het overlijden van vader of moeder, het spaargeld al geheel of gedeeltelijk heeft opgemaakt. Voor de overige erven bestaat er dan de mogelijkheid om dat te verhalen op de verantwoordelijke persoon:


ECLI:NL:RBHAA:2011:BV2110 Rechtbank Haarlem, 16-11-2011, 177423 / HA ZA 11-85

 

Sociale Zekerheidsrecht:

Op dit onderdeel van het bestuursrecht werk ik vaak samen met en gespecialiseerde bedrijfsarts, met een netwerk van gespecialiseerde deskundigen, waarbij ik zowel voor ondernemingen als voor particulieren optreed.  

Dat gaat met name om  geschillen over al dan niet terecht opgelegde loonsancties, het al dan niet versneld toekennen van uitkering WIA, terugkeer in de WAO (amber),  WW, Ziektewet, en uitkeringen sociale voorzieningen, zoals Participatiewet (voorheen Wet Werk en Bijstand)  of Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Als u een beslissing ontvangt waar u niet niet mee eens bent, is het verstandig deze binnen de bezwaartermijn (meestal zes weken) vrijblijvend te laten beoordelen op hun juistheid. Dat kan in een kosteloos gesprek.

 

 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:4148

ECLI:NL:CRVB:2012:BY0748 Centrale Raad van Beroep, 09-10-2012, 11-1351 WWB


ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ0131 Rechtbank Noord-Holland, 07-01-2013, AWB 12/5855

ECLI:NL:RBNHO:2013:13177 Rechtbank Noord-Holland, 09-01-2013, AWB-13_3643

ECLI:NL:RBNHO:2013:CA0057 Rechtbank Noord-Holland, 05-04-2013, AWB 13/1550


Studiefinanciering:

 ECLI:NL:RBNHO:2013:11679 Rechtbank Noord-Holland, 13-12-2013, ALK-13_326

 


 Verzekering- en aansprakelijkheidsrecht:

In samenwerking met een gerenommeerd expertisebureau verhaal ik  schade en vorder smartengeld voor letsel als gevolg van onrechtmatig gedrag, bijvoorbeeld mishandeling en andere strafbare feiten, verkeersongevallen en medische fouten.  In dit soort gevallen kunnen de kosten van rechtsbijstand over het algemeen op de tegenpartij worden verhaald, indien deze aansprakelijk is.

No cure no pay?

Veel letselschadebureaus vragen (soms zelfs daarnaast!)  als vergoeding ook nog een deel van de schadevergoeding, die u gewoon zelf toekomt, en hebben dus ook nog belang bij een snelle, goedkope schikking zonder het onderste uit de kan te halen.

Ik doe dat niet, en ben daarom volstrekt onafhankelijk van verzekeraars.

Zo nodig met een lange adem:

 ECLI:NL:GHLEE:2012:BY0673 Gerechtshof Leeuwarden, 25-09-2012, 200.072.998/01


Een recente uitspraak van het gerechtshof Amsterdam over bestuurdersaansprakelijkheid:

ECLI:NL:GHAMS:2018:4798, Gerechtshof Amsterdam, 200.223.119/01  


     Strafrecht:

Hier houd ik mij veel mee bezig, en ben bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven als specialist op dit gebied. Ik neem deel aan de piketdienst van advocaten die verdachten bezoeken die op het politiebureau in verzekering zijn gesteld en/of voor hun verhoor een advocaat willen raadplegen. U kunt hier zelf ook een voorkeur in opgeven.

Als u een dagvaarding krijgt, een oproep om voor de strafrechter te verschijnen op verdenking van een strafbaar feit, krijgt niet automatisch een advocaat toegewezen.

U kunt ook, zonder dat er een rechter aan te pas komt,  een zogenaamde strafbeschikking van de Officier van Justitie krijgen. Als u niet tijdig (binnen 14 dagen) verzet daartegen aantekent, bent u veroordeeld zonder dat er een rechter de zaak heeft beoordeeld.

Het is dus verstandig tijdig een advocaat te raadplegen, bij voorkeur voor u wordt verhoord.